Späť na výber operácií
ARTROSKOPIA KOLENA
 
Možnosti artroskopického riešenia poškodených mäkkých štruktúr kolena:
      Koleno patrí medzi najzložitejšie kĺby ľudského tela. V samotnom kolene je mnoho štruktúr, ktoré môžu byť následkom úrazu alebo degenerácie poškodené. Ide hlavne o predný a zadný skrížený väz, oba postranné väzy, menisky a často býva poškodená i chrupavka. Tu ide väčšinou o degeneratívne poškodenie. Ešte pred niekoľkými rokmi sa tieto poškodenia riešili len otvorením kolena pomocou veľkého rezu. Pooperačne pacient dlhodobo nosieval sádrovú dlahu a rehabilitácia po sňatí sádrovej dlahy trvala príliš dlho. Artroskopia toto odstránila. Ide o vyšetrovaciu a operačnú techniku, keď sa do kĺbu z drobného rezu vkladá optika v priemere asi 5 mm široká a samotný obraz jednotlivých štruktúr kĺbu sa sleduje cez videozariadenie na obrazovke monitora. Z ďalších drobných prístupov potom pomocou špeciálnych inštrumentov je možné jednotlivé štruktúry operovať.
 
Artroskopia kolena
Artroskopia kolena  
 
Hemartrós, Diagnostická artroskopia, Menisky, Väzy, Chrupavka


 
Hemartrós:
      Hemartrós (náplň kĺbu krvou) je typickým príznakom poškodenia štruktúr kĺbu. Vzniká výronom krvi z poškodených ciev. Badateľným prvým príznakom je opuch kĺbu, bolestivosť, nemožnosť pohybu. Pri jeho pretrvávaní zvýšením tlaku je obmedzená výživa chrupaviek, rozpadnuté erytrocyty sa inkorporujú do chrupavky a následkom býva jej poškodenie a predčasná artróza. Preto i pri poraneniach je dôležité už na začiatku liečby vypungovanie a dôkladné prepláchnutie kĺbu, napr. fyziologickým roztokom za prísneho dodržiavanie sterilných podmienok. Ďalšou dôležitou podmienkou pre výživu chrupavky je samotný pohyb kĺbu, kedy pri zaťažení chrupavky, jej stlačení a následnej dekompresii sa vymieňajú výživne látky a produkty metabolizmu medzi samotnou chrupavkou a synoviálnou tekutinou. Bolo zaužívaným zvykom každé, i banálne poranenie kĺbu znehybňovať pomocou sadrového obväzu, čo zabraňovalo dostatočnej výžive chrupavky, nedostatkom pohybu hypotrofovalo i samotné svalstvo. Stuhnutie kĺbu potom vyžadovalo dlhodobú rehabilitáciu, dlhšiu práceneschopnosť a častým následkom boli aj horeuvedené zmeny na chrupavke. Preto dnes patrí znehybňovanie sadrovým obväzom k nesprávnym terapeutickým výkonom a je vymedzené len pre presne vyhradené poranenia ako je napr. luxácia kolena, stav po sutúre menisku a pod.
Späť na začiatok stránky.
Diagnostická artroskopia:
      Ak príde pacient s poškodeným kolenom na prvé vyšetrenie, najčastejšie pri nadmer-nom ro-tačne flekčnom mechanizme úrazu typickými príznakmi úrazu sú bolesti v celom kĺbe, blok - pseudoblok (nemožnosť pohybu v kĺbe), lokálny opuch, poprípade hemartrós (krv v kolene).
      V takom prípade urobíme hneď na začiatku rtg snímky na vylúčenie poranenia kostí, urobíme dekompresívnu punkciu kolena, čo má aj analgetický účinok, následne vyšetríme aktívnu a pasívnu pohyblivosť, palpačnú bolestivosť, príznaky bloku, poškodenia meniskov alebo väzov. Vždy je v snahe určiť čo najpresnejšiu diagnózu. Najpresnejšie určí diagnózu diagnostická artroskopia. Väčšinou je robená v celkovej narkóze v polohe ležmo, s visiacimi predkoleniami cez operačný stôl a ohnutím kolien do 90 st. flexie. K výplachu kĺbu sa používa fyziologický alebo Ringerov roztok. Na artroskopiu je potrebné vybavenie, ktoré sa skladá z artroskopickej optiky, svetelného zdroja, videokamery a artroskopického inštrumentária.
      Po samotnej diagnostickej artroskopii a po zistení jednotlivých poškodení štruktúr kolena nasleduje liečebná fáza, keď sa cez dva drobné rezy za pomoci rôznych inštrumentov robia jednotlivé operačné zákroky.

 
Artroskopia kolena
Artroskopia kolena  
Späť na začiatok stránky.
Menisky:
      Menisky sú miesiačikovité chrupavčité útvary vmedzerené medzi stehennú a holennú kosť. Predtým sa považovali za nepotrebné štruktúry kolena a preto sa často pri bolestiach kolena odstraňovali. T.č. sa vie, že sú potrebnou štruktúrou a majú niekoľko funkcií. Napríklad tlmia nárazy na samotnú chrupavku, zlepšujú stabilitu kolena, zväčšujú dotykovú plochu medzi holennou kosťou a stehennou kosťou, čím rozkladajú silu a záťaž na väčšiu plochu.  
 
Vnútorný a vonkajší meniskus:
      Pri poškodenom menisku sa z horeuvedených príčin sažíme zachovať čo najviac menisku a preto sa robí väčšinou jeho čiastočná resekcia - tzv. meniscectómia, poprípade meniskus je zošívaný. Sú rôzne metódy zošívania, ale indikácie pre zošitie sú veľmi prísne (pevnosť kolena, lokalizácia poškodenia, a pod.).
 
Nálezy videné v artroskope Nálezy videné v artroskope
Nálezy videné v artroskope  
Späť na začiatok stránky.
Väzy:
      Väzy kolena zabezpečujú spolu so svalmi jeho stabilitu a správnu biomechaniku. Koleno má z vystretia do ohnutia zložitý valivo-kĺzavý pohyb a správnosť tohto pohybu práve zabezpečujú skrížené väzy (predný a zadný). Okrem toho poznáme ešte vonkajší a vnútorný bočný väz.
      Pri poškodení niektorého z väzov dochádza k narušeniu stability kolena (tzv. instabilite) a následné sa koleno rýchlejšie opotrebuje a nastávajú degeneratívne zmeny. Okrem toho ľudia s poškodenými väzmi kolena nie sú schopní plnej záťaže a športu.
      Predtým sa robievala väčšinou sutúra (zošitie) väzu. Nakoľko stabilita nebola dokonalá, v dnešnej dobe sa väčšinou nahrádza väz (tzv. plastika) pomocou autológneho materiálu (časti šliach z inej časti tela). Podobne ako pri menisku sú rôzne techniky náhrady väzu a ide pomerne o zložité výkony.

 
Normálny a poškodený predný skrížený väz kolena Prevliekanie štepu a novonahradený väz
Normálny a poškodený predný skrížený väz kolena + prevliekanie štepu a novonahradený väz  
 
Chrupavka:
      Chrupavka býva veľmi často poškodená ako po úraze, tak i pri degeneratívnych ochoreniach kolena. Sú 4 stupne poškodenia chrupavky. V poslednom stupni chrupavka v kolene takmer neexistuje. Okrem aplikácie injekcií podporujúcich tvorbu chrupavky je možné refixovať väčšie úlomky alebo rôznymi spôsobmi vyhladzovať povrch chrupavky. Taktiež sa robia rôzne návrty do oblasti defektu na podporu jej regenerácie. Jednou z najefektívneších metód je tzv. mozaiková plastika, keď sa väčší defekt chrupavky v nosnej časti kolena nahrádza časťami chrupavky z nenosnej časti kolena.

      Dôležitou súčasťou liečby po artroskopických výkonoch je i rehabilitácia.

 
 Kontakt: OÁZA - ÚLK, Tematínska 3, 851 01 Bratislava-Petržalka,
                     Tel. kontakt:  0903/227 887 a 0905/404 262
 
Artroskopia členka Artroskopia členka
Späť na začiatok stránky. Späť na hlavnú stránku